Zarys tematyczny

 

   Sesja Plenarna: Sektor rolno-spożywczy na miarę XXI wieku – między tradycją a nowoczesnością
.
 • Kierunki rozwoju sektora rolno- spożywczego w Polsce – czy branża potrzebuje nowej strategii?
 • Marka polskiej żywności – jak budować wizerunek branży w kraju i na świecie i zwiększać rozpoznawalność naszych produktów.
 • Innowacje kluczem do sukcesu – jak połączyć naturalność i tradycję z nowymi technologiami i zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Rola państwa w budowaniu wizerunku i wzmacnianiu przewag konkurencyjnych branży – udział sektora w kształtowaniu kluczowych dla niego regulacji i przepisów.
 • Patriotyzm konsumencki a protekcjonizm –  możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku.
 • Eksport filarem dalszego rozwoju – jak zdobywać światowe rynki i dbać jednocześnie o rozwój konsumpcji w kraju.
 • Brexit – możliwe scenariusze dla Polski w kontekście dużego znaczenia rynku brytyjskiego dla eksportu polskiej żywności.
 • Społeczna odpowiedzialność sektora rolno-spożywczego – znaczenie samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.
.
    Przemysł mięsny: W poszukiwaniu miejsca na zmieniającym się rynku – szanse i zagrożenia
.
 • Unia Europejska to już za mało – dalszy rozwój branży drobiarskiej a skutki wystąpienia ptasiej grypy w Polsce.
 • Czy Polska stanie się ponownie europejskim zagłębiem produkcji wieprzowiny?
 • Wołowina: jeżeli nie eksport to…, czyli szanse na rozwój konsumpcji w kraju.
 • Gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa – rola systemów jakości i certyfikacji.
 • Silna marka ma znaczenie – budowanie wizerunku wędlin i mięsa na konkurencyjnym rynku
.
    Przemysł mleczarski: Konsolidacje i inwestycje – jak zdobyć i utrzymać przewagi konkurencyjne
.
 • Szanse na dalszy rozwój produkcji mleka w Polsce po zniesieniu kwot i uwolnieniu wspólnotowego rynku.
 • Lekcje płynące z kryzysów – embargo rosyjskie i uzależnienie sektora od sytuacji na globalnym rynku.
 • Fuzje i przejęcia – na ile możliwa i potrzebna jest dalsza konsolidacja branży.
 • Nowe technologie  sposobem na zwiększenie przewag konkurencyjnych – jakich inwestycji potrzebuje branża.
 • Jak dotrzeć do konsumentów i zwiększyć marże dzięki innowacjom produktowym i opakowaniowym.
.
    Przemysł owocowo-warzywny i napojowy: Siła płynąca ze współpracy i nowych trendów
.
 • Polskie jabłko – symbol sukcesu czy niewykorzystany potencjał.
 • Afryka i Azja  – gdzie szukać nowych rynków zbytu i co zrobić, by sprzedawać więcej promując polską markę.
 • Rola współpracy między przetwórniami a producentami owoców i warzyw.
 • Branża napojowa – jej znacznie dla sektora rolno-spożywczego i możliwości dalszego rozwoju w dobie nasilających się trendów prozdrowotnych.
 • Rosnące wymagania konsumentów i handlowców – jak im sprostać.
.
     Zakończenie Forum

 

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego