Galeria

Sesja Plenarna Agro Security Forum AGROSEC 2016

Sektor rolno-spożywczy – filar gospodarki Polski – motor polskiego eksportu

Debata rządowa

Moderator:  Beata Drewnowska, Dziennikarka Dziennika Rzeczpospolita

.

W panelu wzięli udział: Maria Fajger, Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marcin Kwasowski, Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Jarosław Sachajko, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju; Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 

Debata biznesowa

Moderator: Beata Drewnowska, Dziennikarka Dziennika Rzeczpospolita

.

W panelu wzięli udział: Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.; Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Marek Moczulski, Prezes Zarządu, Bakalland; Robert Niczyporuk, Radca Prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Stamburski, Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.; Leszek Wiwała, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

Panel I – Przemysł mięsny – drób czy wieprzowina, redefinicja priorytetów

Moderator: Beata Drewnowska, Dziennikarka Dziennika Rzeczpospolita

.

W panelu wzięli udział: Witold Choiński, Prezes Zarządu, Związek Polskie Mięso; Jacek Lewicki, Prezes Zarządu, Drosed S.A.; Janusz Rodziewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Rzeźników Wędliniarzy RP; Wiesław Różański, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Grzegorz Rykaczewski, Analityk Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.; Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Michał Wójciak, Dyrektor Biura Interwencji, Agencja Rynku Rolnego

 

 

Panel II – Przemysł mleczarski w dobie globalizacji

Moderator:Jakub Olipra, Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A. 

.

W panelu wzięli udział: Jan Dąbrowski, Prezes, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu; Ewa Domańska – Naczelnik Wydziału Produkcji Zwierzęcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Leszek Hądzlik, Prezydent Federacji, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Marta Skrzypczyk, Koordynatorka Zespołu Analityków Sektora Rolno-Spożywczego, Bank Zachodni WBK S.A.; Andrzej Soroka, Dyrektor Handlowy, Polmlek Sp. z o.o.; Stanisław Wieczorek, Wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Andrzej Wojciechowicz, Założyciel FMCG Business Consulting

 

 

 

Panel III – Sadownictwo silna gałąź branży rolniczej

Moderator: Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

,

W panelu wzięli udział: Zbigniew Chołyk, Prezes Zarządu, LubApple; prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu, Instytut Ogrodnictwa; Robert Kremser, Dyrektor ds. Rozwoju, Bisnode Polska Sp. z o.o.; prof. Eberhard Makosz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych; Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP; Julian Pawlak, Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego