Program

POBIERZ W WERSJI PDF:
prog

 

  09:00 – 09:55  |  Rejestracja uczestników
.
  10:00 – 11:35  |  Sesja Plenarna: Sektor rolno-spożywczy – filar gospodarki Polski – motor polskiego eksportu
.
 • Branża rolno-spożywcza 27 lat po przemianach ustrojowych w Polsce – wykorzystane szanse, niespełnione nadzieje.
 • Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży rolno-spożywczej – czy przyszłość branży zależy nadal od rynku unijnego?
  • Unia Europejska to już za mało – konieczność dywersyfikacji eksportu.
  • Odradzający się protekcjonizm w UE, zagrożenie dla polskiej ekspansji na rynkach wspólnotowych.
 • Dalsze możliwości rozwoju sektora w dobie zaostrzania się konkurencji, protekcjonizmu i globalizacji.
  • Polski eksport rolno-spożywczy od  wprowadzenia embarga przez Rosję.
  • Strategia promocyjna, czyli filary dalszego rozwoju eksportu.
  • Polskie firmy w roli liderów w Europie Środkowo – Wschodniej – na ile polskie spółki są stanie konsolidować rynek w regionie, a na ile skazane na połknięcie przez globalne koncerny.
 • Nowe regulacje a przyszłość branży – podatek obrotowy, eliminacja nieuczciwych praktyk przez sieci
 • Czy sektor rolno-spożywczy potrzebuje większego wsparcia rządu – znacznie branży dla realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
  • Niebezpieczeństwo anonimowości polskiej żywności zagranicą – promocja polskiej marki.
Moderator: Beata Drewnowska – Dziennikarka „Rzeczpospolitej”

 

Część I – debata rządowa

 

Udział w debacie potwierdzili:

 

Maria Fajger, Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marcin Kwasowski, Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jarosław Sachajko, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego; Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju; Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

 

Część II – debata biznesowa

 

Udział w debacie potwierdzili:

 

Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.; Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Marek Moczulski, Prezes Zarządu, Bakalland; Robert Niczyporuk, Radca Prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Stamburski, Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Ban Zachodni WBK S.A.; Leszek Wiwała, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy; 

 

.
  11:35 – 11:45  |  Przerwa kawowa
.
  11:45 – 12:45  |  Przemysł mięsny – drób czy wieprzowina, redefinicja priorytetów
.
 • Szanse i zagrożenia – kondycja polskiej branży na tle krajów UE
 • Jak polski rząd może wesprzeć branżę i czy jest to konieczne
 • Porozumienie TTiP – co to oznacza dla przyszłości branży – szanse i zagrożenia
 • Możliwości utrzymania moratorium na używanie pasz GMO w Polsce
 • Konieczność i możliwości zdobycia nowych rynków zbytu dla polskiego mięsa i drobiu
 • Konsolidacja szansą na konkurowanie na globalnych rynkach
 • Co zrobić, aby ożywić konsumpcję w kraju

Moderator: Beata Drewnowska, Dziennikarka „Rzeczpospolitej”

 

Udział w debacie potwierdzili:

.

Krzysztof Borkowski, Prezes Zarządu, Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o.; Witold Choiński, Prezes Zarządu, Związek Polskie Mięso; Jacek Lewicki, Prezes Zarządu, Drosed S.A.; Janusz Rodziewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Rzeźników Wędliniarzy RP; Wiesław Różański, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego; Grzegorz Rykaczewski, Analityk Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.; Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego; Michał Wójciak, Dyrektor Biura Interwencji, Agencja Rynku Rolnego

.
  12:45 – 12:55  |  Przerwa kawowa
.
  12:55 – 13:55  |  Przemysł mleczarski w dobie globalizacji
.
 • Krajobraz rok po uwolnieniu unijnego rynku mleka
 • Ekspansja zagraniczna polskiej branży mleczarskiej
 • Jak przyspieszyć proces konsolidacji w polskiej branży mleczarskiej?
 • W jaki sposób polski rząd może wesprzeć branżę i czy jest to konieczne?
Moderator: Jakub Olipra, Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Udział w debacie potwierdzili:

 

Jan Dąbrowski, Prezes Zarządu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu; Ewa Domańska, Naczelnik Wydziału Produkcji Zwierzęcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Leszek Hądzlik, Prezydent Federacji, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów;  Marta Skrzypczyk, Koordynatorka Zespołu Analityków Sektora Rolno-Spożywczego, Bank Zachodni WBK S.A, Andrzej Soroka, Dyrektor Handlowy, Polmlek Sp. z o. o.; Andrzej Wojciechowicz, Prezes, FMCG Business Consulting; Stanisław Wieczorek, Wiceprezes Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

.
  13:55 – 14:00  |  Przerwa kawowa
.
  14:00 – 15:00  |  Sadownictwo silna gałąź branży rolniczej
.
 • Czy Polska ma szanse utrzymać wiodącą pozycję w produkcji owoców miękkich i warzyw
 • Dwa lata od utraty Rosji – na ile udało się zrekompensować największy zagraniczny rynek polskich jabłek
 • Na ile Polska jest gotowa, aby zdobywać nowe rynki zbytu – czy jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania
 • Anonimowość największy problem polskich owoców
 • Co zrobić, aby ożywić konsumpcję w kraju
 • Cydr i wina owocowe szansę na rozwój sadownictwa
 • Możliwości zacieśnienia współpracy między rolnikami a przetwórcami
Moderator: Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

 

Udział w debacie potwierdzili:

 

Zbigniew Chołyk, Prezes Zarządu, LubApple; prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu, Instytut Ogrodnictwa; prof. Eberhard Makosz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych; Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP; Julian Pawlak, Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; Robert Telus – Poseł na Sejm,  Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

.
   15:00  |  Zakończenie Forum

 

*    W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego